ПОБЕДИТЕЛИ ОТ КОНКУРСА „НЕ НА ЦИГАРИТЕ“ 2014 г.

Приключи  конкурсът за детска рисунка „НЕ НА ЦИГАРИТЕ” 2014, организиран от Националния център по обществено здраве и анализи , съвместно с италианската Национална асоциация за борба с раковите заболявания (ANVOLT), представена от Фондация  „България Младежка Превенция”. Целта на конкурса  е децата  от най-ранна възраст да бъдат мотивирани за здравословно поведение без тютюнев дим.
В рамките на два месеца в НЦОЗА се получиха 1 153  рисунки на деца от цялата страна.  Журирането се състоя на 12.05.2014 год. В определянето на рисунката -победител в конкурса „Не на цигарите” участваха художникът Иван Яхнаджиев, специалисти по промоция на здраве и психолози от НЦОЗА, председателят на Фондация  „България Младежка Превенция”, експерт от Министерство на младежта и спорта.
Голямата награда получава Анна Новкова на 11 години от гр. Кюстендил. По регламент носителят на тази награда  ще пътува до Рим.
В групата от 5 до 7 години първа награда спечели Беатрис Халваджиян на 5 години от гр. София, втора награда – Боян  Ганев на 6 години от гр.София, трета – Сияна Станчева на 6 год. от гр. Плевен.
В групата от 7 до 11 години  журито избра: първа награда – Анита Ковачева на 11 години от гр. София,  втора награда – Елица Ганева  на 10 години от гр. София, трета награда – Михаела Енева на 7 години от гр. Ловеч.
Поощрителни награди получават Деян Иванов на 6 години от град София, Дефне Ибрахим на 11 години от Русе, Борислав Симеонов на 9 години от гр. Бургас, Преслав Богданов на 7  години от гр. Севлиево и Айча Али  на 5 години от гр. Хасково.
Награждаването на победителите ще  се извърши  на церемония   в Галерия-музей „Дечко Узунов“ в София на 16 май/петък/ от 11.00 часа.           

Награждаването на победителите се извърши  на церемония  в Галерия-музей „Дечко Узунов“ в София на 16 май. Наградите раздаде председателят на журито Иван Яхнаджиев. Малките художници показаха умението си да рисуват пред гостите на тържеството, а накрая хапнаха вкусна торта. В поздравителен адрес директорът на НЦОЗА  доц. д-р Жени Стайкова благодари за отношението към инициативата на учителите и родителите, „защото само заедно можем да променим света и да го направим свят без тютюнев дим“.  С пълния текст на поздравителния можете да се запознаете  тук.

Снимки от награждаването

 

 

57 ПРОЦЕНТА ОТ ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ СА ИЗЛОЖЕНИ НА ПАСИВНО ПУШЕНЕ В ДОМА СИ, ПОКАЗВА ПРОУЧВАНЕ НА НЦОЗА

  Националният център по обществено здраве и анализи,  съвместно с италианската Национална асоциация за борба с раковите заболявания (ANVOLT), за 18-ти пореден път организира международен конкурс за детска рисунка против тютюнопушенето. Целта на конкурса  е децата  от най-ранна възраст да бъдат мотивирани за здравословно поведение “без тютюнев дим”. Право да участват в конкурса „Не на цигарите!“ 2014 г. имат деца на възраст от 5 до 11 години от цялата страна.

Крайният срок за изпращане на рисунките е 05.05.2014г. в Националния център по обществено здраве и анализи – София, бул.”Академик Иван Гешов”15.

Голямата награда е екскурзия в Рим. Останалите отличени от журито малки художници ще получат предметни награди.Резултатите от конкурса можете да научите след 13.05.2014 г. от сайта на НЦОЗА www.ncpha.government.bg. Награждаванетона победителите ще се извърши  нацеремония съпроводена с изложба, на 16 май (петък) 2014 г.

Националният център по обществено здраве и анализи проведе национално представително проучване  в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г. – декември 2013 г.Анкетирани са 2914 родители на деца от 3 до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Анализът на резултатите показва, че около половината от децата (57.5%) са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си. Пушат 45.7% от бащите и 39.0% от майките. Само 42.5% от децата живеят в дом без тютюнев дим. Включвайки, обаче и индикатора „тютюнопушенена други възрастни” (баба, дядо и роднини пушачи), относителният дял на тези домове намалява до 39%. Преобладават случаите с един пушач (съответно 32% и 31%). Двамата родители пушат в ¼ от случаите, а с 3-5 пушачи са 5% от семействата. Най много са родителите-пушачи в Силистра (81.9%) и Добрич (78.1%), Враца (76.7%) и Видин (72.1%), а най-малко в София област (40.7%), Ямбол (41.6%), София-град (43.5%) и Бургас (43.7%).Отчита се  намаление на броя на застрашените деца в сравнение с проучванията в предходните 2002 г. и 2008 г., съответно с 14% и 11%.

 Резултатите от проучването на нивото на образование на родителите и връзката му с тютюнопушенето, сочат определени статистически значими разлики между родителите  пушачи и непушачи. От получените данни се вижда, че преобладаващата част от пушачите са със средно или средно специално образование. За разлика от тях, повече от половината родители - непушачи са с висше образование.Резултатите от проучването показват някои различия в разбирания и практики на родителите от двете групи, посредством които, чрез формирането на здравни нагласи и навици у децата, повлияват върхутяхното здраве и развитие. Сравнително по-често родителите-пушачи посочват като приоритет професионалните си задължения (в 45,4%), по-рядко отделят време за грижи за здравето (в 28,7% на 34,5% от случаите), по-рядко се занимават със спорт (27,8% срещу 31,7% при непушачите), като по-голям е и относителният дял на тези, които изобщо не спортуват (съответно 16,6% и 13,2%).

                Според анализа, в 11.9% от семействата през бременността са пушили и двамата родители, в 45.4% - само бащата, а в 2.9% - само майката. Непушачи през бременността са 51,7% от семействата. Разликата по региони е значима, като най-голям е относителният дял на бащите-пушачи в Силистра (68,4%), Добрич (66,2%), Видин (64,3%), Разград (60%).Най-много майки са пушили през бременността в Търговище (28.2%), Стара Загора (24.2%), Монтана (20.0%) и  Видин (19.2%).

        Проучването показва, че децата на майки, пушили по време на бременността са родени със 107 г. по-ниска телесна маса  в сравнение с децата на майки непушачки (3182,8 g срещу3290,0). Най-ниски стойности са установени в случаите, когато майката е пушила през цялата бременност над 10 цигари дневно – 2761 g. Анализът показва, че  бременността и раждането на детето са фактор, позитивно повлияващ нагласите на майката към пасивното  тютюнопушене.

        резултатите показват, че пасивното тютюнопушене в предучилищна възраст е свързано с редица негативни последствия върху дихателната система. Проучването установява, че по-голям брой родители пушачи, в сравнение с непушачите съобщават за не само за по-чести остри респираторни инфекции, но и наличие на изразена респираторна симптоматика при децата си, извън тези заболявания. Анализът показва, също така, че децата на пушачи боледуват значително по - често от бронхиолит, бронхити, бронхити с обструктивен синдром и пневмонии.

          Все още голяма част от родителите омаловажават риска от пасивното тютюнопушене за здравето на детето, като продължават да пушат в негово присъствие или в  помещения, в които „то прекарва най-малко време“.Образованието на родителите и възрастта на майката са фактори, влияещи на това поведение. Родителите все още нямат достатъчно здравни знания за риска от излагането на цигарен дим и как да предпазят децата си от вредното му влияние. Най- разпространена практика за предпазване от вредното влияние на цигарения дим е „пушенето на балкона“.

      От друга страна е доказано, че основната мотивация за започване на тютюнопушене при децата се определя от стремежа им да изглеждат като възрастни  - чрез подражание. От тази гледна точка, най-действен е примерът на семейството. Натискът на връстниците и примерът на групата, с която детето се идентифицира, дори без да е неин член, също водят до възприемане на тютюнопушенето като приемливо  поведение при съществен процент от подрастващите.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Вие сте тук:Home Конкурс за детска рисунка против тютюнопушенето