Само един от двайсет страдащи от депресия получава специализирана психиатрична помощ в България

Световният ден на здравето – 7 април, през 2017 г. е посветен на депресията – втория най-голям фактор за загуба на трудоспособност или влошаване на здравето. Депресията е и водеща основна причина за 128 000 самоубийства всяка година в Европейския регион на СЗО. По данни на СЗО за 2015 г. 40 милиона души в Европейския регион страдат от депресивни разстройства, като честотата се движи от 3,8% до 6,8% от населението в различните страни.
Според данните на ЕПИБУЛ едва 20,69% от българите, които са имали някакво често психично разстройство, са получили помощ. При 19,7% от тях тя е била медицинска: при 16,85% от общ лекар, при 5,58% – от психиатър.
Цялата информация можете да прочетете тук

Националният център по обществено здраве и анализи и Световната здравна организация – Офис България, организират съвместна пресконференция по повод 7 април – Световния ден на здравето. Тази година той е посветен на депресията.
Пресконференцията ще се проведе на 7.04.2017 г. в Пресклуба на БТА от 11 ч. Темата е: «Световен ден на здравето. Нека да поговорим за депресията».
Участници са доц. Христо Хинков – директор на НЦОЗА, д-р Скендер Сила – ръководител на Офиса на Световната здравна организация за България, доц. Михаил Околийски – експерт в Офиса на СЗО за България, д-р Румяна Динолова – психиатър, главен експерт в НЦОЗА.
Ще бъдат представени актуални данни и аспекти по темата за България и за страните от Европейския регион на СЗО.

Стартират три нови регистъра на НЦОЗА, разработени по проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“

В края на април 2017 г. приключва работата на проекта „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“, изработен от екип на НЦОЗА.

Изградени са три нови регистъра – на пациентите с диабет, с редки болести и регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП). За успешното им създаване сериозно са проучени и ползвани най-добрите европейски практики на аналогични регистри, включително европейския опит, свързан с политиката за информиране на населението за излъчващи обекти в населените места.

Цялата информация можете да прочетете тук.

Проучването за алкохола (RARHA SEAS), което е проведено в 19 европейски страни, публикува доклад с актуални данни.
Все още съществуват различия между северните/източните и южните европейски култури по отношение на алкохолната консумация особено когато става въпрос за честотата на пиене и количеството консумиран алкохол на ден. За всички държави от Северна до Източна Европа, традиционно отнасяни към страните, в които се консумират основно концентрати, средната честота на пиене в дните на консумация е по-ниска, а консумираният обем – по-голям в сравнение със страните, принадлежащи към средиземноморските култури. Като цяло в Северна и Източна Европа бирата и/или виното доминират над концентратите, докато при средиземноморските държави виното губи първата си позиция за сметка на бирата и концентратите.
С цялата информация може да се запознаете тук. С оригиналния доклад на RARHA SEAS може да се запознаете тук.

В интернет пространството се рекламира некоректно „национална програма за лечение на гъбичките в големите градове на страната”, чието изпълнение се приписва на „Център за обществено здраве”. Чрез недобросъвестно ползване на част от името на реалната институция – Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – се рекламира и продукт – спрей. Използва се също визия на „сайт”.
В НЦОЗА постъпиха многобройни запитвания за достоверността на информацията. В тази връзка съобщаваме, че институцията категорично се разграничава от това рекламно съобщение с подвеждаща за гражданите информация. НЦОЗА няма никаква връзка, отношение, нито „препоръка” към рекламирания продукт и „националната програма”.
Визуализация на некоректната реклама можете да видите тук

Проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ отчита постигнатите резултати

На 29 март 2017 г. от 11 часа на пресконференция в Аулата на НЦОЗА ще бъдат отчетени резултатите на проекта „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“.
Изградени са три нови регистъра – на пациентите с диабет, с редки болести и регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП). Работата им е съобразена с разпоредбите на националното законодателство. Повишена е компетентността на специалистите, извършващи контрол на ЕМП в населените места, разработена е политика за здравен контрол. Обучени са специалисти от РЗИ в областта на мониторинга, здравния контрол и за въвеждането на данни в регистъра на източниците на ЕМП. Обучени са и 80 лица за въвеждане на данни и администриране на регистрите за диабет и редки болести.
Проектът, който стартира преди две години, е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Вие сте тук:Home Актуално