МОН публикува доклада на постоянно действащата Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 год.
На оценка подлежат общо 227 организации (факултети, департаменти, центрове, колежи и др. звена на висши училища, както и институтина БАН и ССА; акредитирани болници и центрове), извършващи научни изследвания.
Различните институции са групирани в общо 10 големи научни сектора. Според показаните резултати организациите в доклада са систематизирани на 5 групи: елит; ефективни организации; задоволително ефективно изпълняващи научната си дейност организации; организации с незадоволителна ефективност; организации със слаба ефективност.
Националният център по обществено здраве и анализи получава висока оценка за своята научноизследователската си дейност през 2016 година. Той е на девето място по постижения в сравнение с общо 39 институции, факултети, колежи и болници в сектора „Медицински науки, здравеопазване и фармация” (класиран в група „Ефективни организации“).

Докладът на Министерството на образованието и науката може да се намери тук

На 15.12.2017 г. в рамките на проект „TAIEX study visit Identification and Quantification of Genetically Modified Seed and Identification of Seed Origin”, 11–15.12.2017 г., трима експерти от Лаборатория за изследване на качеството на семената към Министерство на земеделието, горите и селското стопанство на Косово посетиха отдел ГМО в НЦОЗА. Проектът е финансиран от  Европейската комисия по програма „Technical Assistance Information Exchange Instrument of theEuropean Commission“ с домакини „Съвместен геномен център“. Целта на посещението беше да се подпомогнат дейности на трети страни по проблеми на генетично модифицираните организми и по-специално с аналитични практики. Проведе се семинар с дискусия на тема „Регулаторна рамка за разрешение за търговия с лекарствени продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми“. Посещението може да бъде основа за бъдещи съвместни дейности и проекти за изграждане на капацитет.

На семинар в НЦОЗА, организиран с подкрепата на СЗО – България, беше представена Европейската инициатива за здравна информация и Мрежата за политики, базирани на доказателства (EVIPNet), в която България е активен участник.
EVIPNet е полезна инициатива, тъй като в Европа здравната информация е фрагментирана, натрупаният опит е разпокъсан, информацията от страните често е непълна и нехармонизирана с международните стандарти.
Здравната информация е важна при оценката на здравословното състояние на населението и здравните нужди на дадена страна. Тя е основа за разработването на национални здравни планове и програми, както и инструмент за мониторинг и оценка на напредъка в постигането на целите.
Експерти от НЦОЗА участваха в семинара с доклади. Петър Атанасов говори за EVIPNet и дейността на България в инициативата, зам.-директорът проф. Пламен Димитров представи националните регистри на пациентите с диабет и редки болести, инж. Йордан Арнаудов изнесе доклад „Здравно-информационните системи на НЦОЗА за по-добро управление на здравеопазването”, Рени Петкова – „Националната информационна система за състоянието на питейните води – средство за събиране е анализ на данни при формирането на държавна политика”.
В дебатите на форума участваха представители на СЗО – България, МЗ, НЗОК, ИАЛ и ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Младежки лидери от Европа и Централна Азия се събират на 4.12.2017 г.

Хотел Феста София за тридневна среща за разработване на регионална система за проследяване на напредъка по свързаните с младежта Глобални цели, включени в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., и Програмата за действие, приета от Международната конференция за населението и развитието. Събитието се организира от Международния институт за младежко развитие PETRI–София към Националния център по обществено здраве и анализи и Регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия на UNFPA, Фонд на ООН за население.

Цялата информация можете да прочетете тук

Изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г. беше обсъдено на работна среща, организирана от Министерството на здравеопазването съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи. Тя се състоя на 10.11.2017 г. в НЦОЗА с участието на националните и регионални координатори на програмата.
На срещата бяха обсъдени дейностите, извършени през 2017 г., по четирите рискови за здравето фактора – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност. Отчетени бяха и дейностите, насочени към ранната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, диабета, хроничните белодробни болести.

Прочети още...

Експерти от НЦОЗА са сред лекторите на десетата юбилейна научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите”. Събитието се организира от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ и Националния център по обществено здраве и анализи. Престижният форум с българско и международно участие ще се проведе на 31.10 – 2.11.2017 г. в София в Гранд Хотел София.

Прочети още...

Вие сте тук:Home Актуално