Изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г. беше обсъдено на работна среща, организирана от Министерството на здравеопазването съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи. Тя се състоя на 10.11.2017 г. в НЦОЗА с участието на националните и регионални координатори на програмата.
На срещата бяха обсъдени дейностите, извършени през 2017 г., по четирите рискови за здравето фактора – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност. Отчетени бяха и дейностите, насочени към ранната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, диабета, хроничните белодробни болести.
На събитието беше представен етапен анализ за дейността на Програмата за периода 2014-2017 г. Обсъдени бяха някои проблеми в хода на нейното развитие и възможностите за преодоляването им, както и актуални предложения за изменения и допълнения на работната програма за следващия период.
Представени бяха резултати от няколко проучвания, сред които Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца (COSI), 2016 г.; Проучване за приема на натрий сред населението в България на възраст 15–75 г. чрез определяне екскрецията на натрий в урината, 2016-2017 г.; Глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора (GYTS), България – 3-ти етап.

Експерти от НЦОЗА са сред лекторите на 10-ата юбилейна научна конференция
„10 години наука за храните в услуга на потребителите”. Събитието се организира от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ и Националния център по обществено здраве и анализи. Престижният форум с българско и международно участие ще се проведе на 31.10 – 2.11.2017 г. в София в Гранд Хотел София.
Конференцията е концентрирана в три основни научни направления:
   - безопасност на хранителната верига
   - епидемиология и здравеопазване на животни и растения
   - безопасност на продуктите на модерните биотехнологии.
Доц. Цвета Георгиева, ръководител на Националната референтна лаборатория по ГМО в НЦОЗА, ще представи дейността на лабораторията във връзка с 10-ата годишнина от нейното създаване (на 31 октомври от 15 ч.).
Докладът на проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА и национален консултант по хранене и диететика, е „Предизвикателства и проблеми при регулиране на хранителни добавки” (на 1 ноември от 14:30 ч).
Събитието е открито за журналисти.

В контекста на бързото застаряване на населението и икономическите ограничения от съществено значение е да се подобрят разбирането, превенцията и управлението на крехкото здраве на европейско равнище, тъй като крехкото здраве е в основата на развитието на увреждания при възрастните хора. В този аспект първото Съвместно действие на ЕС за превенция на крехкото здраве разработи сайта www.advantageja.eu, който има за цел да подобри осведомеността за проблема, както и резултатите да бъдат разпространявани между различните страни и сектори.
Цялата информация можете да прочетете тук. Допълнителна информация по темата можете да намерите тук.

„Съвременни аспекти на общественото здраве и екология“ беше темата на семинар за докторанти и млади учени, който се проведе на 17 октомври 2017 г.

Събитието беше организирано от НЦОЗА, Съюза на химиците в България и Факултета по химия и фармация (ФХФ) към СУ „Св. Климент Охридски”.
С 2 доклада и 8 постера служители на дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ в НЦОЗА обсъдиха различни аналитични направления – цианотоксини и цианобактерии във води, ГМО, експозиция с азбестови влакна, сорбенти за твърдофазна екстракция, токсични елементи в храни, състав на храни, добавки в напитки, замърсяване на въздух в работни помещения.
На семинара беше отчетено доброто дългогодишно сътрудничество между изследователите от НЦОЗА и ФХФ за обучението на студенти и докторанти.

Отбелязваме 10 октомври – Световния ден на психичното здраве

10 октомври се отбелязва като Световен ден на психичното здраве за първи път през 1992 г. През 2017 година неговата тема е „Психично здраве на работното място”.
Според европейско проучване от 2011 г. 55% от хората с психичноздравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези пък, които се връщат, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа.
Около 38,2 процента от населението на ЕС някога през живота си са преживели психично заболяване, сочи още проучването. 14% от тях са били с тревожни разстройства, 7% с безсъние, 6,9% с депресивни разстройства, 6,3% – с психосоматични разстройства, над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества.
5% от младите хора (до 18 г.) са с хиперактивност и нарушение на вниманието, а от 1% до 30% процента (в най-горната възрастова група) се падат на деменцията.
Цялата информация можете да прочетете тук

„Обещание за живот” е името на информационна рок кампания, които има за цел да подкрепи хората с депресия. Инициативата e на PR Care и група Der Hunds, подкрепена е от офиса на СЗО-България и Националния център по обществено здраве и анализи.

В памет на Крис Корнел Der Hunds ще има концерти в пет града до края на годината. Крис Първият е на 12 октомври в Club Terminal 1 в София, през ноември музикантите ще са в Пловдив и Бургас, а през декември – във Варна и Велико Търново. Корнел, който отне живота си през месец май тази година, е вокал на емблематични групи като Soundgarden и Audioslave.

Кампанията „Обещание за живот” ще бъде представена на пресконференция в клуб „Перото” в НДК на 5 октомври 2017 г. в 11 ч. Сред участниците в нея са експертите от отдел „Психично здраве” на НЦОЗА д-р Румяна Динолова, д-р Захари Зарков и д-р Владимир Наков. Ще бъде дискутирано защо толкова успели личности, идоли на поколения, посягат на живота си и може ли това да бъде предотвратено. Ще се говори за видовете психични заболявания и пътя до депресията, за стигмата на психичните заболявания.

Вие сте тук:Home Актуално