Новини

На 28 и 29 ноември 2019 г. НЦОЗА проведе обучителен семинар „Здравни аспекти на новите тютюневи изделия (електронни цигари и електронагреваеми тютюневи изделия)“ в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
На обучението присъстваха консултантите от кабинетите за отказване от тютюнопушенето при РЗИ от 28-те области на страната, както и националните координатори на програмата. Събитието уважи и зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова.
На семинара експерти от НЦОЗА представиха презентации, посветени на разпространението на тютюнопушенето в България и ЕС, на здравните аспекти на употребата на тютюневи изделия, включително електронни цигари и нови тютюневи изделия. Обсъдени бяха проблемите на тютюневата зависимост и отказването от тютюнопушенето. Разгледани бяха основните етапи при планирането и осъществяването на здравни комуникационни кампании, свързани с превенцията на тютюнопушенето. Експерти от Регионалните здравни инспекции в Благоевград, Велико Търново, Добрич и София представиха добри практики в съответните области, свързани с отказване от тютюнопушенето.
 

На 15 ноември 2019 г. се проведе ежегодната работна среща на координаторите на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. На нея присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната.
В отчетния доклад бяха представени дейностите, извършени в рамките на програмата през 2018 г. Бяха обсъдени проблемите, възникнали в хода на работата и препоръките за оптимизиране на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. Експерти от осем Регионални здравни инспекции (Варна, Враца, Ловеч, Пловдив, Разград, София област, Стара Загора, Шумен) представиха добрите практики на областно ниво, насочени към промоцията на здраве и превенцията на ХНБ.

Експерти от Националният център по обществено здраве участваха на Единадесетата национална конференция по превантивна медицина, която се проведе на 6-8 ноември 2019 г. в Поморие. Основната цел e форумът да се превърне в платформа за разпространяване на методите на превантивната медицина и изграждането на мрежа за сътрудничество на всички работещи в тази област. Експерти от НЦОЗА представиха четири постера:

Прочети още...

Вие сте тук:Home Актуално