Нормативна база

Постановление за създаването на НЦОЗА

Правилник за устройството и дейността на НЦОЗА

Закон за здравето

Закон за лечебните заведения

Кодекс на европейската статистическа практика, версия 2011 г., приета от Комитета на Европейската статистическа система на 28.09.2011 г.

Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословни и безопасни условия на труд

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Том 1. Практическо ръководство

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Том 2. Проучвания на конкретни случаи

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2103/35/ЕС за електромагнитните полета: Ръководство за малки и средни предприятия (МСП)

 

Вие сте тук:Home Нормативна база