Архив НЦН до 30.08.2019 г.

Националният център по наркомании (НЦН) се вля в Националния център по обществено здраве и анализи с Постановление №168 на МС от 04.07.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.)

Процедури по ЗОП:

Публично състезание 2016 г.

Покана за определени лица 2018 г.

Обява за събиране на оферти:

   19.10.2017 г.
   21.08.2018 г.

   20.05.2019 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Вие сте тук:Home Обществени поръчки и търгове