Услуги

НЦОЗА извършва платени услуги съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на министерския съвет от 2007 г. и Постановление № 255 от 17 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата  /ДВ, бр. 81/23.10.2012 г./, в областта на:

01 Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи
02 Консултации
03 Консултации и обучение
04 Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за следдипломно обучение

 

Изпитвателен център „ЗДРАВЕ”

Орган за контрол „ЕКЗАКТ” от вида С към НЦОЗА

 

Вие сте тук:Home Услуги