Покана (пазарно проучване) на осн. чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Идентификационен номер № 1/2019

Предмет на поръчката „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 1 (Приложение 1) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 1 (Образец 1) 27.02.2019
Техническа спецификация по обособена позиция 2 (Приложение 2) 27.02.2019
Ценово предложение по обособена позиция 2 (Образец 2) 27.02.2019

 

Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от ЗОП

Идентификационен номер № 2/2019

Предмет: "Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА" по обособени позиции

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарни консултации) 24.07.2019
Техническа спецификация - по обособени позиции (Приложение 1) 24.07.2019
Ценово предложение (Приложение 2) 24.07.2019

Получени оферти:

оферта 1
оферта 2
оферта 3
оферта 4
оферта 5

01.08.2019

 

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 4/2018

Предмет на поръчката "Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи“ 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 19.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 19.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 19.12.2018

 

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 3/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

 

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 2/2018

Предмет на поръчката „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“ 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018

 

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на компютърна и офис техника“ 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 30.11.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 30.11.2018
Ценово предложение (Образец 1) 30.11.2018
Съобщение за промяна на предварителни условия 05.12.2018

 

Вие сте тук:Home