УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 33 – ЗА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА

НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (НАРКОТИЦИ И АЛКОХОЛ)

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = ш.02+ш.05+ш.08
Шифър 02 = ш.03+ш.04
Шифър 05 = ш.06+ш.07
Шифър 08 = ш.09+ш.10

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 07 к.1 + к.2 + к.3 + к.4+ к.5 + к.6

 

Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 33