УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 29 – ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РЗИ ПО МЕДИЦИНСКАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТАТИСТИЧЕСКАТА ОТЧЕТНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 ш.02+ш.03+ш.04+ш.05+ш.06+ш.07+ш.08+ш.09
Шифър 10 = ш.11+ш.12+ш.13+ш.14+ш.15+ш.16+ш.17
Шифър 18 = ш.19+ш.20+ш.21+ш.22+ш.23+ш.24
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 29