УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 15 – ЗА СЛУЧАИТЕ НА ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 ш.02
Шифър 01 ш.03
Шифър 03 ш.04
Шифър 05 ш.06
Шифър 07 = ш.01+ш.05
Шифър 07 = ш.08+ш.09+ш.10+ш.11+ш.12+ш.13+ш.14+ш.15+ш.16+ш.17

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 01 = к.2 + к.3 + к.4+ к.5 + к.6 + к.7
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 15