УКАЗАНИЕ  ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 03 – ЗА ИЗВЪРШЕНИ АБОРТИ В ЗАВЕДЕНИЯТА В ОБЛАСТТА

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = ш.02+ш.03+ш.06
Шифър 03 = ш.04+ш.05

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 01 = к.2 + к.3 + к.4+ к.5
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 03