УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 02 – ЗА УМРЕЛИ ДЕЦА ОТ 1 до 17 ГОДИНИ В ОБЛАСТТА

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = ш.02+ш.04+ш.07+ш.08+ш.11+ш.12+ш.14+ш.15+ш.18+ш.19+ш.25
Шифър 02 ш.03
Шифър 04 ш.05+ш.06
Шифър 08 ш.09+ш.10
Шифър 12 ш.13
Шифър 15 ш.16+ш.17
Шифър 19 ш.20+ш.21+ш.22+ш.23+ш.24
Шифър 21 ш.22

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 01 = к.2 + к.3 + к.4
Колона 05 = к.6 + к.7 + к.8
Клона 1 колона 5
Клона 2 колона 6
Клона 3 колона 7
Клона 4 колона 8
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 02