УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 01 – ЗА УМРЕЛИ ДЕЦА ПОД 1 ГОДИНА В ОБЛАСТТА

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = ш.02+ш.04+ш.06+ш.07+ш.09+ш.10+ш.16+ш.20+ш.21+ш.24
Шифър 02 ш.03
Шифър 04 ш.05
Шифър 07 ш.08
Шифър 10 ш.11+ш.12+ш.13+ш.15
Шифър 13 ш.14
Шифър 16 ш.17+ш.18+ш.19
Шифър 21 ш.22
Шифър 22 ш.23

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 01 = к.2 + к.3 + к.4
Колона 05 = к.6 + к.7 + к.8
Клона 1 колона 5
Клона 2 колона 6
Клона 3 колона 7
Клона 4 колона 8
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 01