УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ПРИЛОЖЕНИЕ – ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

ОТЧЕТНA КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ПОПЪЛВАТ РАЗДЕЛ I В ПРИЛОЖЕНИЯ 5Б, 6Б1 И 6Б2

 

Раздел I.

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 30 = на сумата от к.1 до к.29

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 001 = на сумата от ш.002, ш.033, ш.074, ш.085, ш.101, ш.127, ш.146, ш.160, ш.174, ш.201, ш.224, ш.253, ш.263, ш.289,ш.314, ш.334, ш.348, ш.361 и ш.369
Шифър 002 на сумата от ш.003, ш.005, ш.021, ш.022, ш.023, ш.025, ш.026 и от ш.029 до ш. 032
Шифър 003 шифър 004
Шифър 005 = на сумата от ш.006, ш.013, ш.015 до ш.020
Шифър 006 = на сумата от ш. 007 до ш.012
Шифър 013 шифър 014
Шифър 023 шифър 024
Шифър 026 на сумата от ш.027и ш.028
Шифър 033 = на сумата от ш.034, ш.067, ш.069 и ш.073
Шифър 034 на сумата от ш.035, ш.036, ш.041, ш.043 до ш. 048, ш. 053, ш. 055, ш. 057, ш. 060, ш.062 и ш.063
Шифър 036 на сумата от ш.037 до ш. 040
Шифър 041 шифър 042
Шифър 048 на сумата от ш.049 и ш.052
Шифър 049 на сумата от ш.050 и ш.051
Шифър 053 шифър 054
Шифър 055 шифър 056
Шифър 057 на сумата от ш.058 и ш.059
Шифър 060 шифър 061
Шифър 063 на сумата от ш.064, ш.065 и ш.066
Шифър 067 шифър 068
Шифър 069 на сумата от ш.070 и ш.071
Шифър 071 шифър 072
Шифър 074 = на сумата от ш.075, ш.077, ш.079, ш.081, ш.083 и ш.084
Шифър 075 шифър 076
Шифър 077 шифър 078
Шифър 079 шифър 080
Шифър 081 шифър 082
Шифър 085 на сумата от ш.086, ш.091, ш.094 до ш.099
Шифър 086 на сумата от ш.087 до ш.090
Шифър 091 на сумата от ш.092 и ш.093
Шифър 099 шифър 100
Шифър 101 на сумата от ш.102, ш.105, ш.106, ш.107, ш.108, ш.110, ш.113 и от ш.118 до ш.126
Шифър 102 на сумата от ш. 103 и ш. 104
Шифър 108 шифър 109
Шифър 110 на сумата от ш.111 и ш.112
Шифър 113 на сумата от ш.114 до ш.117
Шифър 127 на сумата от ш.128, ш.131 до ш.137, ш.141, ш.142 и ш.145
Шифър 128 на сумата от ш.129 и ш.130
Шифър 137 на сумата от ш.138 до ш.140
Шифър 142 на сумата от ш. 143 и ш. 144
Шифър 146 на сумата от ш.147, ш.148, ш.151и от ш.154 до ш.159
Шифър 148 на сумата от ш.149 и ш.150
Шифър 151 на сумата от ш.152 и ш.153
Шифър 160 на сумата от ш.161, ш.169, ш.172 и ш.173
Шифър 161 на сумата от ш.162 до ш.168
Шифър 169 на сумата от ш.170 и ш.171
Шифър 174 на сумата от ш.175, ш.176, ш.177, ш.179, ш.184, ш.186, ш.189, ш.190 и от ш.196 до ш. 200
Шифър 177 шифър 178
Шифър 179 на сумата от ш.180, ш.181 и ш.183
Шифър 181 шифър 182
Шифър 184 шифър 185
Шифър 186 на сумата от ш.187 и ш.188
Шифър 190 на сумата от ш.191 до ш.195
Шифър 201 на сумата от ш.202 до ш.206, ш.209, ш.213, ш.219, ш.221 и ш.222
Шифър 206 на сумата от ш.207 и ш.208
Шифър 209 на сумата от ш.210 до ш.212
Шифър 213 на сумата от ш.214 до ш.218
Шифър 219 шифър 220
Шифър 222 шифър 223
Шифър 224 на сумата от ш.225, ш.228, ш.234, ш.235, ш.237, ш.238, ш.239, ш.244, ш.245 и ш. 248
Шифър 225 на сумата от ш.226 и ш.227
Шифър 228 на сумата от ш.229, ш.231, ш.232 и ш.233
Шифър 229 шифър 230
Шифър 235 шифър 236
Шифър 239 на сумата от ш.240 до ш.2 42
Шифър 242 шифър 243
Шифър 245 на сумата от ш.246 и ш.247
Шифър 248 сумата от ш.249 до ш.252
Шифър 253 сумата от ш.254, ш.255, ш.257 и ш.259
Шифър 255 шифър 256
Шифър 257 шифър 258
Шифър 259 на сумата от ш.260 до ш. 262
Шифър 263 на сумата от ш.264, ш.266, ш.269, ш.272, ш.274, ш.277, ш.282, ш.283, ш.285 и ш. 288
Шифър 264 шифър 265
Шифър 266 на сумата от ш.267 и ш.268
Шифър 269 на сумата от ш.270 и ш.271
Шифър 272 шифър 273
Шифър 274 на сумата от ш. 275 и ш. 276
Шифър 277 на сумата от ш.278, ш.280 и ш.281
Шифър 278 шифър 279
Шифър 283 шифър 284
Шифър 285 на сумата от ш.286 и ш.287
Шифър 289 на сумата от ш.290, ш.304, ш.307, ш.308, ш.311, ш.312 и ш.313
Шифър 290 на сумата от ш.291, ш.293, ш.298 до ш. 302
Шифър 291 шифър 292
Шифър 293 на сумата от ш.294 и ш.297
Шифър 294 на сумата от ш.295 и ш.296
Шифър 302 шифър 303
Шифър 304 на сумата от ш.305 и ш.306
Шифър 308 на сумата от ш.309 и ш.310
Шифър 314 = на сумата от ш.315, ш.320, ш.322, ш.324, ш.326 до ш. 330, ш.332 и ш.333
Шифър 315 на сумата от ш. 316 до ш. 319
Шифър 320 шифър 321
Шифър 322 шифър 323
Шифър 324 шифър 325
Шифър 330 шифър 331
Шифър 334 на сумата от ш.335, ш.337, ш.339, ш.340, ш.341, ш.344, ш.345 и ш.347
Шифър 335 шифър 336
Шифър 337 шифър 338
Шифър 341 на сумата от ш.342 и ш.343
Шифър 345 шифър 346
Шифър 348 на сумата от ш.349 до ш.356 и ш.359
Шифър 356 на сумата от ш.357 и ш.358
Шифър 359 шифър 360
Шифър 361 на сумата от ш.362 до ш.368
Шифър 369 на сумата от ш.370, ш.374, ш.376, ш.378, ш.381, ш.385 до ш.390 и от ш.397 до ш.401
Шифър 370 на сумата от ш.371 и ш.372
Шифър 372 шифър 373
Шифър 374 шифър 375
Шифър 376 шифър 377
Шифър 378 шифър 379
Шифър 379 шифър 380
Шифър 381 шифър 382
Шифър 382 на сумата от ш.383 и ш.384
Шифър 390 = на сумата от ш.391 и ш.392
Шифър 392 на сумата от ш.393 до ш.395
Шифър 395 шифър 396
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 5Б, 6Б-1, 6Б-2 – М