УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

КЪМ ОТЧЕТ 365 и 365Б

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър  01  =  на сумата от ш.02 и от ш.12 до ш.16
Шифър  02  =  на сумата от ш.03 до ш.11
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 11