УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ

КЪМ ОТЧЕТ 365 и 365Б

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 24 = на сумата от ш.25 до ш.31
Шифър 49 = на сумата от ш.01 до ш.24 и от ш.32 до ш.48
Шифър 53 = на сумата от ш.50 до ш.52
Шифър 54 = на сумата от ш.49 и ш.53

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Ако има число в к.1 НЕ МОЖЕ ОСТАНАЛИТЕ КОЛОНИ ДА СА ПРАЗНИ!
 
Колона 1 = на сумата от к. 2, к. 3 и к. 4
Колона 1 = на сумата от к. 5 и к. 6
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 9