УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В АМБУЛАТОРИИТЕ

НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ВИД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ЛИЦА

НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

Получава се на ниво област като сводки по видове заведения за извънболнична помощ.

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 001 = на сумата от шифри 002, 011,014, 022, 035, 057, 073, 087, 097, 119, 137,151, 158, 176, 197, 217, 228, 234
Шифър 002 на сумата от ш.003, ш.006, ш. 007, ш. 008
Шифър 003 на сумата от ш.004 и ш.005
Шифър 011 на сумата от ш.012 и ш.013
Шифър 014 на сумата от ш.015, ш.017, ш.018, ш.020, ш.021
Шифър 015 шифър 016
Шифър 018 шифър 019
Шифър 022 на сумата от ш.023 до ш.027 и от ш.030 до ш.034
Шифър 027 на сумата от ш.028 и ш. 029
Шифър 035 на сумата от ш.036 до ш.041, ш.044 и ш.048 до ш.051
Шифър 041 на сумата от ш.042 и ш.043
Шифър 044 на сумата от ш.045 до ш.047
Шифър 057 на сумата от ш.058 до ш.072
Шифър 073 на сумата от ш.074, ш.076, ш.077 и от ш.080 до ш.086
Шифър 074 шифър 075
Шифър 077 на сумата от ш.078 и ш.079
Шифър 087 на сумата от ш.088, ш.093, ш.095, ш.096
Шифър 088 на сумата от ш.089 до ш.092
Шифър 093 шифър 094
Шифър 097 на сумата от ш.098, ш.099, ш.100, ш.102, ш.105, ш.106, ш.109, ш.110, ш.116 до ш.118
Шифър 100 шифър 101
Шифър 102 на сумата от ш.103 и ш.104
Шифър 106 на сумата от ш.107 и ш.108
Шифър 110 на сумата от ш.111 до ш.115
Шифър 119 на сумата от ш.120 до ш.125 и ш.129 до ш.136
Шифър 125 на сумата от ш.126 до ш.128
Шифър 137 на сумата от ш.138 до ш.141, от ш.143 до ш.147 и ш.150
Шифър 141 шифър 142
Шифър 147 на сумата от ш.148 и ш.149
Шифър 151 на сумата от ш.152, ш.153, ш.155, ш.156
Шифър 153 шифър 154
Шифър 156 шифър 157
Шифър 158 на сумата от ш.159, ш.161, ш.164, ш.167, ш.168, ш.170 до ш.172
Шифър 159 шифър 160
Шифър 161 шифър 162
Шифър 164 на сумата от ш.165 и ш.166
Шифър 168 шифър 169
Шифър 172 на сумата от ш.173 и ш.174
Шифър 176 на сумата от ш.177 и от ш.190 до ш.196
Шифър 177 на сумата от ш.178, ш.180, ш.185 до ш.189
Шифър 178 шифър 179
Шифър 180 на сумата от ш.181 и ш.184
Шифър 181 на сумата от ш.182 и ш.183
Шифър 197 на сумата от ш.198, ш.200, ш.202, ш.204, ш.206
Шифър 198 шифър 199
Шифър 200 шифър 201
Шифър 202 шифър 203
Шифър 204 шифър 205
Шифър 217 на сумата от ш.218, ш.220, ш.224
Шифър 224 на сумата от ш.225 и ш.226
Шифър 228 на сумата от ш.229 до ш.233
Шифър 234 на сумата от ш.235, ш.238, ш.240, ш.242, ш.244 до ш.248 и ш.251 и ш.252
Шифър 235 на сумата от ш.236 и ш.237
Шифър 238 шифър 239
Шифър 240 шифър 241
Шифър 242 шифър 243
Шифър 248 на сумата от ш.249 и ш.250
 

Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 на сумата от ш.02, ш.06, ш.09, ш.10, ш.15
Шифър 02 на сумата от ш.03 до ш.05
Шифър 06 на сумата от ш.07 и ш.08
Шифър 10 на сумата от ш.11 до ш.14
 

Външни причини за заболеваемост и смъртност (МКБ-10, клас ХХ)

Шифър 01 (ХХ Външни причини за заболеваемост и смъртност) ш. 234, колона 1 (ХІХ Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини)
 
Шифър 01 на сумата от ш. 02 и ш.14 до ш.16
Шифър 02 = на сумата от ш. 03 и ш. 06
Шифър 03 = на сумата от ш. 04 и ш. 05
Шифър 06 на сумата от ш. 07 до ш. 13
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 6