УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ,

СЪОБРАЗНО ВЪЗРАСТТА НА ДЕЦАТА КЪМ ОТЧЕТ 365

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

Шифър 01, к.1 на Приложение 4 = ш.01, к.1 на Таблица 2 „Профилактична дейност” от Раздел ІІ на Отчет 365.

Шифър 57, к.1 на Приложение 4 = ш.02, к.1 на Таблица 2 „Профилактична дейност” от Раздел ІІ на Отчет 365.

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1= к.2+к.3+к.4+к.5

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 57 = сумата от ш.02 до ш.08 + ш.10 до ш.16 + ш.21 до ш.27 + ш.29 до ш.42 + ш.44 + ш.46 + ш.47 + ш.49 до ш.51 + ш.55 + ш.56
Шифър 08 шифър 09
Шифър 16 сумата от ш.17 до ш.20
Шифър 27 шифър 28
Шифър 42 шифър 43
Шифър 44 шифър 45
Шифър 47 шифър 48
Шифър 51 сумата от ш.52 до ш.54
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 4