УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ ОТЧЕТ 365

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

Таблица 2. Деца до 7 години под наблюдение на детската консултация

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 1, Колона 6 = Шифър 01 (К1+К2) – (К3+К5)
Шифър 2, Колона 6 = Шифър 02 (К1+К2) – (К3+К4+К5)

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

за колони 1, 2, 3, 5, 6
Шифър 01 шифър 02
 

Таблица 3. Наблюдение на новородените

Колона 1 колона 2
Шифър 02, колона 2, Таблица 2 шифър 01, колона 1 от Таблица 3
 

Таблица 4. Обслужени деца, достигнали 1-год. възраст

Колона 1 на сумата на к.2 и к.3
Колона 1 колона 4
Шифър 02, колона 4, Таблица 2 шифър 01, колона 1, Таблица 4
 

Таблица 5. Деца от 0 до 59 месеца със съмнения за пневмония

Колона 1 колона 2
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 3