УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С МАЙЧИНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

КЪМ ОТЧЕТ 365

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.


Таблица 2. Бременни под наблюдение на консултацията

Колона 1 = колона 13 от предходната година
Колона 2 > колона 3
Колона 2 > колона 4
Колона 2 к.3 + к.4
Колона 9 = (к.1 + к.2) – (к.5 + к.6 + к.7 + к.8)
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 2