УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С МАЙЧИНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

КЪМ ОТЧЕТ 365

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

Таблица 1. Амбулаторна дейност и домашни посещения

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 3
Колона 2 колона 4

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 шифър 02

 

Таблица 2. Бременни под наблюдение на консултацията

Колона 1 = колона 12 от предходната година
Колона 2 > колона 3
Колона 2 > колона 4
Колона 2 к.3 + к.4
Колона 7 к.8 +к.9
Колона 9 = к.10 +к.11
Колона 13 = (к.1 +к.2) – (к.5 + к.6 + к.7 + к.12)
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 2