УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ДЕЙНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

КЪМ ОТЧЕТ 365

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

ТАБЛИЦА 1. ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 04 = сумата от ш. 01 до ш. 03
 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 на сумата от к. 2 и к. 3
 

ТАБЛИЦА 2. ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 колона 2
 

ТАБЛИЦА 3. ПРОТЕТИЧНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 05 шифър 06
 

ТАБЛИЦА 5. ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 шифър 02
 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 на сумата от к. 2 и к. 3
 

ТАБЛИЦА 6. ЦЯЛОСТНО САНИРАНИ ЛИЦА

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 на сумата от к. 2 и к. 3
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Приложение 1