УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 85Г – ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

ПО МЕСЕЦИ И ДИАГНОЗИ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър ВСИЧКО = на сумата от ш.01 до ш.16, ш.22 до ш.76
Шифър 16 = на сумата от ш.17 до ш.21

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона ОБЩО = сумата от к.1 до к.12
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 85Г