УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 367-Р – ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ВЕНЕРИЧЕСКИ

БОЛЕСТИ, МИКРОСПОРИЯ, ТРИХОФИТИЯ И ФАВУС

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

РАЗДЕЛ І И РАЗДЕЛ ІА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 на сумата от ш.02, ш.03 и ш.06
Шифър 03 на сумата от ш.04 и ш.05

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = на сумата от к.2 и к.3
Колона 1 колона 4
Колона 4 = на сумата от к.5 и к.6
Колона 2 колона 5
Колона 3 колона 6
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 367Р