УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 365 – НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

Регистрирани заведения Отчетени заведения

 

РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.62, ш.65, ш.66 и ш.80 за колона 1, 2 и 3

 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 02 = на сумата от ш.0З и 04
Шифър 04 = на сумата от ш.05 до 61
Шифър 62 = на сумата от ш.63 и ш.64
Шифър 66 = на сумата от ш.67 до ш.79
Шифър 80 на сумата от ш.81 до ш.85
 

Колона 2 = к.4+к.7+к.10+к.13+к.16 за шифър от 02 до 64, 66 до 79

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 2 колона 3
Колона 4 = к.5+к.6
Колона 7 = к.8+к.9
Колона 10 = к.11+к.12
Колона 13 = к.14+к.15
Колона 16 = к.17+к.18

 

РАЗДЕЛ ІА. ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш. 02 до ш.29

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 на сумата от к.2 до к.4

 

РАЗДЕЛ ІІ КОНСУЛТАТИВНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ

 

ТАБЛИЦА 1. ПОСЕЩЕНИЯ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.03 и ш.27
Шифър 03 = на сумата от ш.04 до ш.26
Шифър 28 = на сумата от ш.29 и ш.30
Шифър 31 на сумата от ш.32 до ш.34

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 1 колона З
Колона 3 колона 4
Колона 2 колона 4

 

ТАБЛИЦА 3. ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 шифър 02

 

ТАБЛИЦА 4. ДИСПАНСЕРНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.06, ш. 08, ш.12, ш.13, ш.16, ш.18, ш.21, ш.22, ш.24, ш.25, ш.26
Шифър 02 на сумата от ш.03 до ш.05
Шифър 06 ш. 07
Шифър 08 на сумата от ш.09 до ш.11
Шифър 13 на сумата от ш.14 до ш.15
Шифър 16 шифър 17
Шифър 18 на сумата от ш.19 до ш.20
Шифър 22 ш. 23

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = к. 7 от предходната година "Остават под наблюдение в края на годината"
Колона 3 = на сумата от к.4 до к. 6
Колона 7 = к.1 + к.2 - к.З
Колона 7 колона 8

 

РАЗДЕЛ III. ЛЕГЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДО 48 ЧАСА

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 3 = к. 7 от предходната година "Болни в края на год."
Колона 7 = (к.З + к.4) - (к.5 + к.6)

 

РАЗДЕЛ IV. АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

 

ТАБЛИЦА 1. АБОРТИ, ИЗВЪРШЕНИ В ЗАВЕДЕНИЕТО

 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.06, и ш.17
Шифър 02 = на сумата от ш.03 до ш.05
Шифър 06 = ш.07 + ш.12
Шифър 07 = на сумата от ш.08 до ш.11
Шифър 12 = на сумата от ш.13 до ш.16
 
Шифър 01 = шифър 01, к.1, табл.1а
Шифър 02 = шифър 01, к.2, табл.1а
Шифър 06 = шифър 01, к.З, табл.1а
Шифър 07 = шифър 01, к.4, табл.1а
Шифър 12 = шифър 01, к.5, табл.1а
Шифър 17 = шифър 01, к.6, табл.1а
Шифър 01 шифър 18

 

ТАБЛИЦА 1а. АБОРТИ ПО ВЪЗРАСТ НА ЖЕНАТА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш. 10

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 = на сумата от к.2, к.3 и к.6
Колона 3 = к.4 + к.5

 

ТАБЛИЦА 2. ПРОФИЛАКТИЧНА АГ ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 шифър 02
Шифър 01 шифър 03
Шифър 01 шифър 04

 

ТАБЛИЦА 2а. ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ НА БРЕМЕННИ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 3 колона 4
Колона 5 колона 6
Колона 7 колона 8

 

ТАБЛИЦА 3. АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 02 = на сумата от шифър 03, ш.05 и ш.06
Шифър 03 шифър 04
Шифър 08 шифър 09
Шифър 09 = на сумата от шифър 10 до ш.12
 
Ако има данни на шифри от 10 до 12, то трябва да има и на ш.09.
Ако има данни на шифър 13, то трябва да има и на ш.09.

 

РАЗДЕЛ V. МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТАБЛИЦА 1. МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 06 на сумата от ш.07 и ш.08
Шифър 12 на сумата от ш.13 и ш.14
Шифър 19 шифър 20
Шифър 39 шифър 40

 

ТАБЛИЦА 2. ИЗВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 10 шифър 11
Шифър 12 шифър 13

 

РАЗДЕЛ VІІ. ТРАНСПОРТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.07

 

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2

Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 365