Здравословното хранене на децата и юношите представлява приоритет в националната ни политиката, свързана с опазване на общественото здраве. Храненето и физическата активност са детерминанти на здравето и необходимо условие за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата и юношите - възраст, в която се формират навиците, свързани със здравословния начин на живот.

Храненето е един от съществените фактори в превантивната стратегия за намаляване на риска от хронични неинфекциозни заболявания като сърдечносъдови болести, рак, диабет тип 2, остеопороза и др.

През последните десетилетия се наблюдават неблагоприятни характеристики и тенденции в храненето на населението в България, включително и сред децата.

Последните данни от национално представително проучване на храненето на учениците в България (2010-2011 год.), проведено от Националния център по обществено здраве и анализи и Катедра Педиатрия, Медицински Университет, София паказват, че някои неблагоприятни характеристики в храненето на децата се запазват. Висок относителен дял от изследваните ученици консумират един и повече от един път на ден: сладкарски изделия (торти, сладкиши, баклави)- 20,4%; чипс и други видове снакс  -12,8%;  тестени изделия (пици, мекици, банички и др.) – 32,3%.  Безалкохолни напитки, съдържащи захар, повече от един път на ден приемат 20% от учениците, а енергийни напитки 7% от изследваните деца. По-рядко от един път в месеца консумират: риба - 18% от учениците, а пресни плодове и зеленчуци - 5,6%.

При 25 % от децата с наднормено тегло се установи, прием на тестени изделия и картофен чипс повече от 1 път дневно, а при 57,3 % прием на безалкохолни напитки един (32,8%) и повече от един път дневно (24,5%). При 34 % от децата с наднормено тегло се установи ниска честота на консумация на пресни плодове, а при 32 % и на пълнозърнест хляб.

Както нездравословния модел на хранене, така и ниската физическа активност е важен фактор за рязкото увеличаване честотата на свръхтеглото и затлъстяването - един от сериозните съвременни здравни проблеми, включително и за България.

Данни от проведено национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 год. през периода 2010-2011 год. паказват , че с препоръчваната физическа активност от минимум 60 минути на ден са само 24% от изследваните деца, а 35% от децата са физически активни по-малко от два дни в седмицата.

Свръхтеглото и затлъстяването са с голяма честота при децата и юношите в България. Данните от репрезентативно за страната изследване на хранителния прием и хранителния статус на населението в България, проведено през 2004 г., показват, че все още относителния дял на ученици с наднормено тегло е висок - средно 20% от децата са с наднормено тегло, от които ¼ са със затлъстяване.

Данни от проведено национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 год. през периода 2010-2011 год. паказват, че с наднормено тегло  са 30,2% от изследваните ученици, от които със затлъстяване – 12,7%. Сравнението установява тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България.

Намаляване на затлъстяването е основна задача във всички стратегии, свързани с храненето и здравето, приети от Европейския Съюз и Световна здравна организация през последните години.В рамките на реализирания в България през периода 2005-2010 год. Национален план за действие “Храни и хранене” на Министерство на здравеопазването, саразработени документи, подкрепящи здравословно хранене на учениците: - Препоръки за здравословно хранене на ученици 7-19 год. в България; Наредба за здравословно хранене на учениците, актуализиран е Сборник рецепти за ученическитестолове и бюфети; разработени сапримерни седмични менюта за подкрепителна закуска; осъществено е участие при подготовка и стартиране на Национална стратегия и наредба за прилагането й “Училищен плод”. Ежегодно се провеждат мероприятия, фокусирани върху проблемите на свръхтеглото и затлъстяването при децата в България:Национална седмица за борба със затлъстяването;Европейски ден за борба със затлъстяването; Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца.

Разнообразните дейности, свързани с опазване здравето и промоция на здравословно хранене при децата и юношите са израз на висока ангажираност към реализиране на здравната политика в областта на храненето и са залегнали като приоритет в дейностите и на разработения втори Национален план за действие “Храни и хранене”.

Вие сте тук:Home Актуално Основна информация Други Национално проучване показа тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България