Обяви за работа

Обява за експерт - постоянно място

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар, биолог, молекулярен биолог или биохимик на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Токсикология“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ на постоянно място, на пълен работен ден.
Изисквания към длъжността:
- магистърска степен по медицина; магистърска степен в областта на биологията, молекулярната биология, биохимията; бакалавърската степен на кандидатите  трябва да е в същите области.
- английски език – добро владеене.
Умения:
- способност за работа с данни на английски език;
- способност  за бързо навлизане в работен ритъм;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип.
Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.

НЦОЗА предлага:
- Възможност за следдипломно обучение;
- Възможност за разработване на докторантура.

Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копия от дипломи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);
- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв).

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: 28.02.2017 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат потърсени по телефона и ще бъдат поканени за интервю в НЦОЗА.
Тел. за връзка: 02/8056 310
За повече информация тел.: 02/8056 350; 02/8056 260

 

Обява за експерт - по заместване

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар, биолог, молекулярен биолог или биохимик на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Токсикология“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ по заместване, на пълен работен ден.
Изисквания към длъжността:
- магистърска степен по медицина; магистърска степен в областта на биологията, молекулярната биология, биохимията; бакалавърската степен на кандидатите  трябва да е в същите области.
- английски език – добро владеене.
Умения:
- способност за работа с данни на английски език;
- способност  за бързо навлизане в работен ритъм;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип.
Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.

НЦОЗА предлага:
- Възможност за следдипломно обучение;
- Възможност за разработване на докторантура.

Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копия от дипломи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);
- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв).

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: 28.02.2017 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат потърсени по телефона и ще бъдат поканени за интервю в НЦОЗА.
Тел. за връзка: 02/8056 310
За повече информация тел.: 02/8056 350; 02/8056 260

Вие сте тук:Home Кариери Обяви за работа