Обяви за работа

Обява за Финансов контрольор - половин работен ден

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи „Финансов контрольор“ на половин работен ден.

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше икономическо образование.
Професионален опит:
Не по-малко от 3 години в сферата на финансово-контролната, данъчната и счетоводна дейност.
Описание на длъжността:
Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход, както и при осъществяването на цялостната дейност на НЦОЗА.
Умения:
- добра компютърна грамотност;
-компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа  за постигане на поставените цели;
Необходими документи за интервю:
-  заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-  автобиография (CV);
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство; Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: до 17.03.2017 г.
Телефони за връзка: 02/8056 310; 02/8056 321

 

Обява за експерт - постоянно място

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар, биолог, молекулярен биолог или биохимик на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Токсикология“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ на постоянно място, на пълен работен ден.
Изисквания към длъжността:
- магистърска степен по медицина; магистърска степен в областта на биологията, молекулярната биология, биохимията; бакалавърската степен на кандидатите  трябва да е в същите области.
- английски език – добро владеене.
Умения:
- способност за работа с данни на английски език;
- способност  за бързо навлизане в работен ритъм;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип.
Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.

НЦОЗА предлага:
- Възможност за следдипломно обучение;
- Възможност за разработване на докторантура.

Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копия от дипломи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);
- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв).

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: 28.02.2017 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат потърсени по телефона и ще бъдат поканени за интервю в НЦОЗА.
Тел. за връзка: 02/8056 310
За повече информация тел.: 02/8056 350; 02/8056 260

 

Обява за експерт - по заместване

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар, биолог, молекулярен биолог или биохимик на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Токсикология“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ по заместване, на пълен работен ден.
Изисквания към длъжността:
- магистърска степен по медицина; магистърска степен в областта на биологията, молекулярната биология, биохимията; бакалавърската степен на кандидатите  трябва да е в същите области.
- английски език – добро владеене.
Умения:
- способност за работа с данни на английски език;
- способност  за бързо навлизане в работен ритъм;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип.
Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.

НЦОЗА предлага:
- Възможност за следдипломно обучение;
- Възможност за разработване на докторантура.

Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копия от дипломи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);
- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв).

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: 28.02.2017 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат потърсени по телефона и ще бъдат поканени за интервю в НЦОЗА.
Тел. за връзка: 02/8056 310
За повече информация тел.: 02/8056 350; 02/8056 260

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи „Финансов контрольор“ на половин работен ден.

Образователно – квалификационни изисквания за длъжността:
Висше икономическо образование.
Професионален опит:
Не по-малко от 3 години в сферата на финансово-контролната, данъчната и счетоводна дейност.
Описание на длъжността:
Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход, както и при осъществяването на цялостната дейност на НЦОЗА.
Умения:
- добра компютърна грамотност;
-компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа  за постигане на поставените цели;
Необходими документи за интервю:
-  заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
-  автобиография (CV);
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство; Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: до 17.03.2017 г.
Телефони за връзка: 02/8056 310; 02/8056 321

Вие сте тук:Home Кариери Обяви за работа