Националният център по обществено здраве и анализи и  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, с подкрепата на директори от детски ясли в София, организират национална кръгла маса на тема „Усъвършенстване на грижите за здравето и развитието на децата в детските ясли”.
Форумът ще се проведе на 3 юни 2019 г. в София, в залата на ВМА.

Събитието е посветено на актуални аспекти в работата на детските ясли, свързани с гарантиране на качеството на дейностите в областта на профилактиката, комплексната промоция на здравето, образованието и грижите за децата в ранна възраст. Сред акцентите на дискусиите са кадровата обезпеченост, утвърждаването на ролята на медицинската сестра, грижата за децата с увреждания и хронични заболявания, взаимодействието с родителите и др. Ще бъдат обсъдени перспективите, продиктувани от съвременните виждания за ранното детско развитие, отразени в национални и международни стратегически и програмни документи, политики и практики.
Предвижда се участниците в националната кръгла маса, в диалог по включените в програмата теми, да обсъдят и приемат решения с препоръки за мерки, чието реализиране в близките години да допринесе за усъвършенстване на грижите за здравето и развитието на децата в детските ясли.
С предварителната програма на форума можете да се запознаете тук

Вие сте тук:Home Актуално НЦОЗА организира кръгла маса, посветена на грижите за здравето и развитието на децата в детските ясли