2/2019 Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“ по пет обособени позиции.
1/2019

Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки консумативи за печатащи устройства, за нуждите на НЦОЗА”

4/2018 Покана за поръчка с предмет „Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи"
3/2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на уред за измерване на контактни/индуцирани токове"
2/2018 Покана за поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“
1/2018 Покана за поръчка с предмет "Закупуване на компютърна и офис техника“

 

Вие сте тук:Home Обществени поръчки и търгове - 10.10.2019 Пазарни проучвания/ консултации