ИЗПИТВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ” към НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)

Национален център по обществено здраве и анализи

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ

ИЗПИТВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР “ЗДРАВЕ”  към НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ е създаден през 2007 г. със Заповед на Директора на НЦООЗ № 760/6.11.2007

ИЦ „Здраве“ е структура в НЦОЗА на функционален принцип, която е на пряко подчинение на директора на НЦОЗА

БЛОК-СХЕМА НА ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ”

Нашите лаборатории имат доказана система за управление на качеството, акредитирана от Българския акредитиращ орган - Изпълнителна Агенция Българска „Служба по Акредитация“  в съответствие с БДС EN ISO 17025:2006. За нашите партньори и клиенти, акредитацията осигурява регламентирано признаване на надеждността, независимостта и безпристрастността на нашите анализи и резултатите. Така се осигурява и съпоставимост на резултатите с другите държави-членки  от ЕС, международно признаване на нашата компетентност, високо ниво на качество и прозрачност на нашите услуги.
ИЦ „Здраве“ участва успешно ежегодно в междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност, което доказва качеството на резултатите, което предоставяме.
Лабораториите на ИЦ „Здраве“ извършват услуги ориентирани към компетентните органи, индустриални и частни клиенти. Прилагат се най-новите методи и аналитични техники, както в съответствие с нормативните уредби, така и по желание на възложителите.

Услуги, които извършваме:

       След успешно преминала процедура по преакредитация на ИА БСА, през 2015 г., ИЦ „Здраве“ получи нов Сертификат за срок от 4 години (до 2019) и разшири обхвата си със следните показатели:       

      1. Определяне на калций, натрий и желязо в храни, в това число и безалкохолни напитки   чрез атомно-абсорбционни методи; 2. Идентификация на азбест в търговски продукти и природни материали

Независимо от вида потребителски стоки: бутилирани минерални води, храни, напитки, суровини, зърно, козметика, перилни препарат, биоциди, материали в контакт с храни, смивове и отривки от контактни повърхности, търговски продукти, природни материали и др., анализираме различни характеристики в най-различни среди. Прилагаме широк набор от методи за изпитване на органолептични, физико-химични и микробиологични показатели и за откриване на генетично модифицирани организми съгласно ISO стандартите.

В акредитирана изпитвателна лаборатория се анализират материали, изделия и стоки за широко потребление за съответствие с пределно допустимите стойности, определени в законодателни национални европейски регулаторни документис цел опазване на човешкото здраве.

ИЦ „Здраве“ е една от малкото лаборатории в страната за оценка на състава на храните, съгласно Регламент (ЕК) № 1169 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите

Идейни лабораторни услуги

Високата квалификация на сътрудници и участието в множество национални и международни научни проекти и програми позволява да разработваме методи за и с нашите възложители, както и да обменяме „ноу-хау“ и експертиза под формата на консултации и обучение.

Национални референтни лаборатории

НЦОЗА е НРЛ, за „Генетично модифицирани организми“ (ГМО) ,,Материали и предмети в контакт с храни",  съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_reference_lab_en.htm

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl_food_c_m/european-network

НЦОЗА е член на Европейската мрежа на ГМО лабораториите

НЦОЗА е НРЛ по ГМО, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2004 и Регламент (ЕК) № 120/2014

Ние работим с Европейски референтни лаборатории в обхвата на нашата акредитация, участваме във валидирането на методите за контрол на нови ГМО на пазара съгласно Регламент (ЕК) № 1981/2006,  № 120/2014 и № 1829/2004 като част от Европейската процедура за регистрация на нови ГМО.

Наши партньори и редовни възложители са:

Министерство на здравеопазването – Регионални здравни инспекторати, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по околна среда, Агенция митници, Световна здравна организация, Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Институт по здраве и защита на потребителите (JRC-IHCP) към Европейската комисия, научни институти и университети от България и чужбина.
Фирми - Агро Макс Инвест ЕООД - Разград, Алимко ООД,  Alltech България, Булгарконтрола АД, Булфрукт ООД-Костенец, Виктория Нутс ЕООД, Данон,  Елиаз ООД, Захарни Изделия, Вара, Захарни Заводи - Горна Оряховица, Кронос ООД, Кодап България,  ЛБ Булгарикум, „Млин 97” АД – Разград, Марица Олио - Пазарджик,  Млечни продукти Тракия ЕООД -Хасково, Нилана ООД,  Тандем, Си Комерсиал 7 ЕООД- Самоков, Слънчо АД, , P.I.C.Co,  TUF България, Фаустина груп ЕООД,  SGS – България, Proviotik – USA/България

Обхвата на ИЦ Здраве включва  изпитвания на 26 групи продукти (минерални води , зърно и продукти, храни, хранителни добавки, козметика, перилни препарати, биоциди, материали в контакт с храни, смивове и отривки от контактни повърхности) по показатели както следва:

I. Органолептични , физични и физико-химични показатели
II. Химични замърсители и добавки в храни
III. Микробиологични показатели
IV. Генно модифицирани организми
V. Определяне на азбест

Сертификат за акредитация № 278 ЛИ

Подробен списък с характеристиките, които изпитваме, определени със Заповед № А 536/18.10.2016г. на ИА БСА 

За контакти:
 
Диана Христакиева - Централна приемна  
Тел. 359 (2) 8056 398;  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц.Цвета Георгиева – Ръководител на Изпитвателен център „ЗДРАВЕ”
Тел. 359 (2) 8056 239; GSM: 0884642433
e-mail5: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Цените на услугите са определени по тарифа

Бланки и Формуляри:  Заявка за изпитване към ИЦ „Здраве" и Обратна връзка с клиента

Вие сте тук:Home