УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 23А – ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАНОВИ, ЦЕЛЕВИ,

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИТЕ

СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ ЗА ПОСТЕКСПОЗИЦИОННА ПРОФИЛАКТИКА

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 02, к.4 ш.03, к.4
Шифър 03, к.4 = ш.04, к.3
Шифър 04, к.4 ш.05, к.4
Шифър 05, к.4 = ш.06, к.3
Шифър 07, к.4 ш.08, к.4
Шифър 08, к.4 = ш.09, к.3
Шифър 10, к.4 ш.11, к.4
Шифър 11, к.4 = ш.12, к.3

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 03 = к.4+ к.5 + к.6 + к.7, важи за шифри: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, от 16 до 46, от 48 до 51, от 55 до 58 и от 77 до 79

Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 23А