Проекта „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ бе представен пред научната общност и колеги, работещи в областта на общественото здраве. Експерти от екипа на проекта участваха във Втория конгрес по превантивна медицина с международно участие на тема „Превантивната дейност в областта на общественото здраве”, организиран от Българското сдружение по превантивна медицина, който се проведе на 9-11.11.2016 г. в Стара Загора, България. На форума участваха над 200 специалисти работещи в област на медицината, програмата на конгреса включва повече от 20 доклади и презентации и 28 постера от специалисти от България, Гърция, Македония и Русия.

В постерната сесия два от постерите със заглавия  “Електронен регистър на източниците на ЕМП в населените места“ (автори В. Зарябова, М. Израел, Цв. Шаламанова) и „Модели на национални здравни регистри за пациентите с диабет и редки болести“ (автори Р. Петкова, Й. Арнаудов, А. Иванова) бяха подготвени във връзка с  дейностите на проекта и представиха някои от неговите резултати, свързани с изграждането на регистри за пациентите с диабет, пациентите с редки болести и електромагнитни полета.

Вие сте тук:Home Актуално Архив новини Архив - новини 2016 Представяне на проекта пред научната общност