Новини от Комисия по редки заболявания


Покана за членство в Европейските референтни мрежи (ERNs) през 2019 г.

Тазгодишното кандидатстване за членство в Европейските референтни мрежи (ERNs) започва на 30 септември и ще продължи до 30 ноември 2019 г.

Създадени под Директивата за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване от 2011 г., Европейските референтни мрежи (ERNs) са мрежи, обединяващи експертни и референтни центрове на европейски болници за справяне с редки или ниско разпространени и сложни заболявания и състояния, които изискват високоспециализирано здравеопазване. ERNs дават възможност на специалистите в Европа да споделят и да обсъждат сложни случаи на пациенти, като предоставят съвети за най-подходящата диагноза и най-доброто лечение. Как да кандидатствате, какви са условията, както и допълнителна информация може да получите тук.

 

Заповед на министъра за допълване на Списъка на редките заболявания – 10.01.2019

 

Европейски референтни мрежи

На 15 декември 2016 г. Бордът на страните членки на ЕС за европейските референтни мрежи одобри 23 мрежи. 7 Експертни центъра по редки болести от България са одобрени за участие в 5 от тези мрежи – ERN EuroBloodNet (2 центъра), ERN EURO-NMD (1 център), Endo-ERN (2 центъра), MetabERN (1 център) и ERN RND (1 център).

Пълният списък на одобрените референтни мрежи е достъпен на сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/health/ern/implementation/call_en

 

Вие сте тук:Home Комисия по редки заболявания Новини от Комисия по редки заболявания