Архив 2014

 Архив 2014 г.

8/2014 Изработка и доставка на печатни материали, за нуждите на НЦОЗА
7/2014 Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА
6/2014 Периодични доставки, след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на НЦОЗА
5/2014 Периодични доставки след заявки на възложителя на химикали, реактиви, ССМ, СМ, китове и др.- за лабораторната дейност на  НЦОЗА, разпределени в 39 самостоятелно обособени позиции
4/2014 Национално представително социологическо проучване свързано с употребата на алкохол сред общото население на България на възраст от 18 до 64 г.“  Проучването е част от „Съвместно действие за намаляване вредите от алкохола”, Работен план 4 (РП4) „Засилване на мониторинга на различията в навиците за употреба на алкохол и вредите, свързани с алкохола сред страните членки в ЕС”, и е съфинансирано от Европейската комисия
3/2014 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата
2/2014 Осигуряване на хотелски бази за провеждане на обучения на Международния център за обучения и изследвания PETRI– София, в изпълнение на дейности на НЦОЗА
1/2014 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за контрол на достъпа до сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15 и прилежащия терен за престой на МПС пред сградата-прекратена

Обобщени справки към 20.10.2016г. за извършени разходи по договори, сключени по реда и условията на Глава осма _а_ от ЗОП