Вие сте тук:Home Комисия по оценка на здравните технологии ПРАВИЛА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ПРОЦЕСА НА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ОЗТ)