Вие сте тук:Home Комисия по оценка на здравните технологии Структура на Доклад за оценка на здравната технология Работната комисия, определена по реда на чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ