ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на оценка на здравните технологии (Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 на Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ) (в word Формат)

ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на оценка на здравните технологии (Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 на Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ) (в pdf Формат)

Всички заявления за извършване на оценка на здравните технологии следва да се подават на хартиен и електронен носител (CD) като подписаните и подпечатани документи да бъдат сканирани и в pdf-формат, а другите в doc/docx-формат.

Вие сте тук:Home Комисия по оценка на здравните технологии Официални бланки за заявление за извършване на оценка на здравните технологии