Вие сте тук:Home Комисия по оценка на здравните технологии Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ