Председател на Комисията по оценка на здравните технологии

Проф. Илко Гетов, дф – представител на Министерство на Здравеопазването

Членове на Комисията по оценка на здравните технологии

Д-р Десислава Велковска- представител на Министерство на Здравеопазването
Д-р Нели Таринска- представител на Министерство на Здравеопазването
Д-р  Димитър Петров - представител на Националната Здравноосигурителна каса
г-жа Ганка Караиванова - представител на Националната Здравноосигурителна каса
Проф. Николай Данчев, дм- представител на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Доц. Александра Савова, дф- представител на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
г-жа Боряна Зидарова- представител на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Маг. фарм. Богдан Кирилов - зам. изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарства
г-жа Мери Пейчева- представител на Изпълнителната агенция по лекарства
Доц. д-р Христо Хинков, дм- представител на Националния център по обществено здраве и анализи
Проф. д-р Пламен Димитров, дм- представител на Националния център по обществено здраве и анализи
Проф. д-р Петко Салчев, дм - представител на Националния център по обществено здраве и анализи

Секретар на Комисията по оценка на здравните технологии

Доц. Евгени Григоров, дм- началник на отдел „Оценка на здравните технологии“ в дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“ в Националния център по обществено здраве и анализи

Технически сътрудник

Анелия Николова- главен експерт в дирекция „Класификационни системи, стандарти  и иновации“ в Националния център по обществено здраве и анализи

Заповед РД-02-221/13.11.2018 г. на Министъра на Здравеопазването Кирил Ананиев за видоизменяне на състава на Комисията

Заповед РД-02-164/10.08.2018 г. на Министъра на Здравеопазването Кирил Ананиев за видоизменяне на състава на Комисията

Заповед РД-02-13/17.01.2018 г. на Министъра на Здравеопазването Кирил Ананиев за видоизменяне на състава на Комисията

Заповед РД-02-57/20.04.2017 г. на Министъра на Здравеопазването д-р Илко Семерджиев за видоизменяне на председателя и състава на Комисията

Заповед РД-02-30/14.03.2017г. на Министъра на Здравеопазването д-р Илко Семерджиев за видоизменяне състава на Комисията

Заповед РД-02-223/28.11.2016г. на Министъра на Здравеопазването д-р Петър Москов за смяна на председателя на Комисията

Заповед РД-02-140/15.07.2016г. на Министъра на Здравеопазването д-р Петър Москов за видоизменяне състава на Комисията

Заповед РД-02-44/25.02.2016г. на Министъра на Здравеопазването д-р Петър Москов за създаване и определяне състава на Комисията

Заповед РД-02-186/18.10.2017г. на Министъра на Здравеопазването проф. д-р Николай Петров, дмн за видоизменяне състава на Комисията

Заповед РД-02-191/20.10.2017г. на Министъра на Здравеопазването проф. д-р Николай Петров, дмн за видоизменяне състава на Комисията

Вие сте тук:Home Комисия по оценка на здравните технологии Състав на Комисия по оценка на здравните технологии