Досиета с информация по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 за всяка референтна мрежа ще бъдат публикувани

Национален регистър на пациентите с редки заболявания

Годишни доклади по чл. 45, ал. 1 за епидемиологията на редките заболявания България

Вие сте тук:Home Комисия по редки заболявания Регистър на референтните мрежи за редки заболявания в България