Екип от специалисти на НЦОЗА участва в работни срещи с представители на Норвежкия институт по обществено здраве (NIPH) и Норвежката агенция по радиационна защита (NRPA),които се проведоха в Осло, 10-11юни 2015г. Срещите бяха осъществени във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на контрола и информационни системи в превенцията на риска в здравеопазването“, BG 07 Програма „Инициативи за обществено здраве“, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 и механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на срещите, проведени в Норвежкия институт по обществено здраве г-жа Хайди Лишол от Департамента по здравна статистика представи както здравните информационните системи, така и изготвяните от института обществено здравни профили, бази данни и информационни бюлетини. Г-жа Бенедикте Алвеберг от Департамента по международно обществено здраве представи дейностите по глобално здраве и здравеопазване, осъществявани от  института. Представителите на НЦОЗА запознаха норвежките си колеги с мястото на Центъра в здравната система на страната, както и неговата роля за подобряване на общественото здраве в България. Екипът на НЦОЗА представи целта и основните задачи, които се изпълняват по проекта, постигнатото досега, заедно с план график за предстоящите дейности. Норвежките експерти подкрепиха извършваните дейности от екипа на НЦОЗА и изразиха желание за развитие на сътрудничеството на институционално ниво между двете държави.

Работните срещи в Норвежката агенция по радиационна защита NRPA бяха с г-н Ларс Клебое, дм – специалист в областта на измерванията и оценката на електромагнитни полета и г-жа Софи Ивара Николаисен – съветник. От норвежка страна бяха представени норвежкото законодателство и норми на електромагнитни полета (ЕМП), измервания на ЕМП и измервания на ЕМП в реално време – практики в Норвегия. Специалистите от НЦОЗА представиха българското законодателство, опит и практики в  областта на, измерванията и оценката на ЕМП. В проведените дискусии с норвежките колеги беше изразена подкрепа за извършваните от екипа на НЦОЗА дейности, като беше изразено желание за съдействие при изпълнението на дейностите по проекта, което ще позволи развитието на сътрудничеството между двете институции както в рамките на проекта, така и в други области на общественото здравеопазване.

От страна на НЦОЗА бе изразена благодарност и желание за сътрудничество с норвежките институции не само в рамките на изпълнението на проект „Подобряване на контрола и информационни системи в превенцията на риска в здравеопазването“ BG 07 Програма „Инициативи за обществено здраве“, но и в други проекти от взаимен интерес.

Вие сте тук:Home Актуално ЕКИП НА НЦОЗА УЧАСТВА В РАБОТНИ СРЕЩИ В НОРВЕЖКИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И НОРВЕЖКАТА АГЕНЦИЯ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА