На пресконференция, на 24 септември 2014 г. беше представен проект „Подобряване на контрола и информационни системи в превенцията на риска в здравеопазването. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014г. и механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. Програмният оператор на този проект е Министерството на здравеопазването, а изпълнител на проекта е Националният център по обществено здраве и анализи.

Пресконференцията беше проведена по време на най-големия научен форум на специалистите по нейонизиращи лъчения в света, организиран с финансовата помощ на Проекта в гр. Варна -  „Златни пясъци“. В нея участваха експрети от НЦОЗА и представители на Европейската комисия, Световната здравна организация, Международното бюро по труда и други организации.

Повече информация за пресконференцията и международния форум можете да прочетете ТУК.

Вие сте тук:Home Актуално BG 07 Програма: „Инициативи за обществено здраве“,с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014