Съгласно & 6 от Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 9 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.).

 
Кодираща система на медицинските процедури (КСМП), версия 2018 година в WORD и ЕXCEL формат

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2018 г.

Подробна мапираща (трансферираща) таблица на всички кодове от МКБ9 КМ към КСМП (един към един код)

Табуларен лист на медицинските процедури-версия 2017 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – версия 2017 г.

Табуларен лист на медицинските процедури – българска ревизия - 2014 г.

Табуларен лист на медицинските процедури - българска ревизия в  WORD  и ЕXCEL формат - 2014 г.

Азбучен индекс на медицинските процедури – българска ревизия - 2014 г.

Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури – българска ревизия

Трансферираща (мапираща) таблица- клинични пътеки по НРД

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че съгласно „Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система ar-drg“ (Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 14 декември 2011 г. - ДВ, бр. 102 от 2011 г. В сила от 1 февруари 2012 г., издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012 г.) Австралийският съюз е предоставил на Лицензополучателя неизключителен лиценз върху:
(а) употреба на лицензирания материал;
(б) копиране на лицензирания материал;
(в) писмен превод на лицензирания материал;
(г) разработване на лицензирания материал;
(д) доставка на лицензирания материал на трети страни, и
(е) предоставяне на под-лиценз на трети страни върху лицензирания материал.
Срок на лиценза – съгласно клауза 10.1 лицензът започва да тече от началната дата и е безсрочен.
В тази връзка всяко ползване, печатане, възпроизвеждане или промяна, както и включването им в софтуерни продукти, без изричното уведомяване и съгласие на лицензополучателя на публикуваните от НЦОЗА материали, както следва, е неправомерно.

НЦОЗА организира курс "КОДИРАНЕ НА ДИАГНОЗИ ПО МКБ-10 И КОДИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ В АКМП"

Във връзка с въвеждането на Адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицински процедури съгласно §5 от Наредбата за изменение и допълнение (ДВ, бр. 75 от 9.9.2014 г.) на Наредба № 42/8.12.2004 (ДВ, бр.111 от 2004 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.) за въвеждане на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, НЦОЗА организира курс "КОДИРАНЕ НА ДИАГНОЗИ ПО МКБ 10 И КОДИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ В АКМП".
През 2015 година в НЦОЗА се организира провеждане на базово обучение на служители на болнични лечебни заведения по кодиране на диагнози по МКБ-10 и кодиране на процедури в АКМП (Австралийска класификация на медицинските процедури) съгласно Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури в сферата на здравеопазването и утвърдена учебна програма. Време за обучение на една група – 2 (два) дни по 8 учебни часа.
Желаещите да участват в това обучение (служители от информационните звена от съответното лечебно заведение) трябва да попълнят заявка за участие в срок до 1 месец от датата на публикуването на страницата на НЦОЗА, след което ще се публикува график на курсовете със състава на отделните групи.
Желаещите да участват в това обучение трябва да разпечат за собствена сметка материалите необходими за обучението преди началото на всеки курс – Табуларен лист, Азбучен индекс и Наръчник на потребителя за кодиране на диагнози и процедури.
Таксата за платено обучение е в размер на 15 лева на ден на участник и се внася в касата на НЦОЗА, ет. ІV, стая 19 или по банков път на банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД - клон “Батенберг”
IBAN: BG96UNCR96603119995319
BIC: UNCRBGSF
след потвърждаване участието на заявителите на заявките. При внасяне на сумата по банков път следва изрично да се посочат името на фирмата и имената на лицата за които се внася таксата.
Курсовете са безплатни за специалисти от МЗ, РЗИ, НЗОК и НСИ.
Желаещите да участват в курсовете, могат да ползват общежитие срещу заплащане при изрично посочване в заявката на заявилите и потвърждаване на заявката на телефона на общежитието най-късно 5 дни преди началото на курса.
За всички въпроси относно обучението се обръщайте към:
Анита Неева 02/917-40-76 или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ваня Лефтерова 02/917-40-49 или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вие сте тук:Home Класификатори Класификация на медицинските процедури