Заглавие: Препоръки за здравословно хранене на деца 3-6 г.
под редакцията на ст. н. с. д-р Стефка Петрова, дм
Издател: МЗ, НЦОЗА
Година на издаване: 2008
Език: български
Тагове: здравословно хранене, деца