Заглавие: Препоръки за здравословно хранене на ученици 7-19 години
под редакцията на ст. н. с. д-р Стефка Петрова, дм
Издател: МЗ, НЦОЗА
Година на издаване: 2008
Език: български
Тагове: здравословно хранене, ученици